1. Wszystkie przedmioty, które znajdują się w ofercie sklepu Fotel Partner są objęte 3 letnią gwarancją konsumencką. Przedłużona gwarancja to kolejny dowód na wysoką jakość produktu oraz doskonałe zabezpieczenie towaru.

  2. Gwarancja obejmuje wszystkie wady nie wynikające ze złego użytkowania produktu tj. ułamana bądź niesprawna część, wadliwa funkcjonalność stwierdzona po otrzymaniu towaru.

  3. Wykonanie samodzielnych napraw skutkuje utratą gwarancji.

  4. W ramach gwarancji Fotel Partner przysługuje uprawnienie do usunięcia wady poprzez wymianę fotela lub jego części.

  5. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres [email protected] za pośrednictwem krótkiego formularza.

  6. Po otrzymaniu zgłoszenia w terminie do 14 dni Klient otrzyma odpowiedź czy reklamacja jest zasadna. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna Klient otrzymuje nową część lub w razie konieczności nowy produkt.

Wczytywanie...